آموزش رمان نویسی

آموزش-نویسندگی

قسمت جدید آموزش نویسندگی رو برای شما بازدید کنندگان عزیز فور رمان آمده کردیم .

در این قسمت تفاوت داستان و قصه رو براتون شرح خواهیم داد . امیدوارم استفاده کنید .
✏ تفاوت قصه و داستان « قسمت اول »

قصه و داستان هر دو آثار روایی هستند و به نقل رویداد ها می پردازند. آنچه داستان را از قصه جدا می کند، روابط علی بین رویدادهای مختلف آن است؛ درحالی که قصه بر اساس حوادث پشت سر هم شکل می گیرد که ممکن است رابطه علت و معلولی بر آنها حاکم نباشد. رابطه های علی و معلولی و عناصر دیگر داستان نویسی را گسترده تر، بهتر و دقیق تر می توان در داستان یافت. باقی در ادامه مطلب

محور ماجرا در قصه بر حوادث استوار است و قهرمان ها درآن کمتر دگرگونی می یابند و بیشتر دستخوش حوادث و ماجراهای گوناگون اند. درحقیقت در قصه ها" قهرمان" وجود دارد و در داستان ها " شخصیت". تفاوت دیگر در قهرمان وشخصیت است. قصه های کهن معمولاً قهرمانانی دارند که از الگوهای مشخصی پیروی می کنند و مرز بین خوبی و بدی مشخص است، ولی شخصیت ها در داستان دارای نوعی فردیت هستند و در اثر تحولاتی که حادث می شود، تغییر می کنند؛ یعنی سفید سفید یا سیاه سیاه نیستند، بلکه سایه - روشن و خاکستری هستند. به عبارت دیگر در قصه، آدم ها به صورت کلی تر مطرح شده اند، اما در داستان آن کلیات با شخصیت پردازی دقیق تر به تکامل رسیده اند.

یکی دیگر از تفاوت ها در زمان و مکان است. قصه ها تعلق زمانی و مکانی آشکار ندارند؛ یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود، جنگلی بود، قصری بود، خانه ای بود و...حال آنکه در داستان ها می توان نشانه های بسیاری دال بر حضور زمان و مکان را در آن مشاهده کرد. .